Συχνές Ερωτήσεις

  • Μέχρι πότε μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή στο διαγωνισμό;

Για να συμμετέχετε στη πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλετε την ιδέα σας σε αυτή την φόρμα και την τεκμηρίωση της  στο λογαριασμό της ομάδας σας στο github  μέχρι τις 15/12/2018.  Σε αυτή τη φάση δεν απαιτείται κάποια κατασκευή.

  • Είναι υποχρεωτική η αποκλειστική χρήση ανοιχτού hardware; Δεν μπορώ να συμπεριλάβω το χ εταιρικό προϊόν;

Ναι. Ο διαγωνισμός έχει σαν στόχο την προώθηση της χρήσης του ανοιχτού hardware του λογισμικού και των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων στην εκπαίδευση. Η χρήση  κλειστού hardware και λογισμικού κλειστού κώδικα αποτρέπει την επανάχρηση του έργου από τρίτους.

  • Τι εννοείτε με το «Παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού για επανάχρηση» στους κανόνες του διαγωνισμού;

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός δεν έχει σαν στόχο τον ανταγωνισμό των σχολείων για το ποια κατασκευή τρέχει πιο γρήγορα ή παλεύει και πηδάει πιο ψηλά. Είναι ένας εκπαιδευτικός διαγωνισμός που έχει σαν στόχο και το μοίρασμα και την επανάχρηση της γνώσης. Τα έργα των ομάδων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες κατασκευής, χρήσης και διδασκαλίας  για να μπορούν να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα και από άλλα σχολεία. Το OER Canvas είναι μένα πολύ καλό πρότυπο για το πως σχεδιάζεται ένας ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος.

  • Μπορούν να συμμετέχουν και ομάδες μαθητών από διαφορετικά σχολεία;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσουν την συμμετοχή τους ως «Ανεξάρτητη ομάδα μαθητών»,  αρκεί να προέρχονται από την ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης και υπάρχει υπεύθυνος εκπαιδευτικός για την συμμετοχή τους.

  • Είναι όλες οι θεματικές κατηγορίες έργων αποδεκτές;

Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία έργων (τεχνουργημάτων) με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών υλικού και λογισμικού (Open Design, Open Software & Open Hardware), και την παραγωγή σχετικών  ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Η θεματολογία μπορεί να περιλαμβάνει έργα αυτοματισμού, φωτισμού-ήχου, αισθητήρων-περιβάλλοντος, έξυπνα αντικείμενα, διατάξεις έγκαιρης ειδοποίησης, αυτόνομα οχήματα, κατασκευές που φοριούνται (wareables), εφαρμογές ψυχαγωγίας, υγείας-ευεξίας, εξοπλισμό εργαστηρίων, έργα εκπαιδευτικών χρήσεων και εκπαιδευτικών εφαρμογών και εφαρμογές ΙοΤ.  (π.χ. Open source robotics, openrobothardware, κλπ).   Μερικά παραδείγματα έργων ανοιχτών τεχνολογιών για την εκπαίδευση μπορείτε να βρείτε εδώ.


Καταχωρίστε τις ερωτήσεις σας στο ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ.