Πως συμμετέχω στο διαγωνισμό

Για να συμμετέχετε στη πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλετε την πρόταση σας και την τεκμηρίωση της  σε λογαριασμό του έργου σας στο github μέχρι τις  μέχρι τις 15/12/2018. Σε αυτή τη φάση δεν απαιτείται κάποια κατασκευή.Μόνο η περιγραφή της αρχικής ιδέας και η λίστα του βασικού εξοπλισμού που θα χρειαστεί. Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης, θα επιλεχθούν από την οργανωτική-επιστημονική επιτροπή τουλάχιστον οι 100 καλύτερες προτάσεις από όλες τις κατηγορίες του Διαγωνισμού (Δημοτικά- Γυμνάσια – Λύκεια – ΕΠΑΛ- ΙΕΚ- Ανεξάρτητες Ομάδες) στις οποίες θα γίνει προσπάθεια χρηματοδότησης του εξοπλισμού από χορηγίες (Ενδεικτικά ο εξοπλισμός μπορεί να είναι Arduino Uno–  Raspberry Pi 3 Type B, beagleboard, Dwenguino, Thymio και όποια άλλη ανοιχτή τεχνολογία είναι αποδεκτή ως ισοδύναμη ).

Αναλυτικά στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριλάβετε:

  • Το όνομα και την διεύθυνση email του υπεύθυνου εκπαιδευτικού
  • Το όνομα και τη διεύθυνση του σχολείου ή του επικεφαλής της ομάδας.
  • Την κατηγορία- εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία θα συμμετέχετε
  • Την αναλυτική περιγραφή της πρότασης σας μαζί με κατάλογο εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσετε
  • Το σύνδεσμο στο αποθετήριο στο github που θα έχετε δημιουργήσει (Σε αυτή τη φάση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την αναλυτική περιγραφή της πρότασης σας – ή και ότι άλλα σχέδια έχετε διαθέσιμα)

Δείτε ένα βίντεο με την συμπλήρωση της αίτησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  • Οριστική υποβολή πρότασης έως  15/12/2018
  • Επιλογή προτάσεων για υλοποίηση έως 31/12/2018
  • Οριστική υποβολή υλοποιημένων έργων έως 27 Απριλίου 2019
  • Ανακοίνωση έργων που πρώτευσαν ανά κατηγορία 17/05/2019