Πως συμμετέχω στο διαγωνισμό

Για να συμμετέχετε στη πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλετε την ιδέα σας και την τεκμηρίωση της  σε λογαριασμό της ομάδας στο github μέχρι τις  μέχρι τις 30/11/2018. Σε αυτή τη φάση δεν απαιτείται κάποια κατασκευή. Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης, θα επιλεχθούν από την οργανωτική-επιστημονική επιτροπή τουλάχιστον οι 100 καλύτερες προτάσεις από όλες τις κατηγορίες του Διαγωνισμού (Δημοτικά- Γυμνάσια – Λύκεια – ΕΠΑΛ) στις οποίες θα χρηματοδοτηθεί ο εξοπλισμός από χορηγίες (Ενδεικτικά ο εξοπλισμός μπορεί να είναι Arduino Uno–  Raspberry Pi 3 Type B, beagleboard, Dwenguino, Thymio και όποια άλλη ανοιχτή τεχνολογία είναι αποδεκτή ως ισοδύναμη ).

Αναλυτικά στη φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριλάβετε:

  • Το όνομα και την διεύθυνση email του υπεύθυνου εκπαιδευτικού
  • Το όνομα και τη διεύθυνση του σχολείου
  • Την κατηγορία- εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία θα συμμετέχετε
  • Την αναλυτική περιγραφή της ιδέας σας μαζί με μια λίστα εξοπλισμού που σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε
  • Το σύνδεσμο στο αποθετήριο στο github που έχετε δημιουργήσει (Σε αυτή τη φάση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την αναλυτική περιγραφή της ιδέας σας – ή και ότι άλλα σχέδια έχετε διαθέσιμα)

Μπορείτε ακόμα να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής  για να κατοχυρώσετε την συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, μέχρι τις 15/11/2018 συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ