Πως συμμετέχω στο διαγωνισμό

Για να συμμετέχετε στη πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλετε την πρόταση σας και την τεκμηρίωση της  σε λογαριασμό του έργου σας στο github μέχρι τις  μέχρι τις 30/11/2019. Σε αυτή τη φάση δεν απαιτείται κάποια κατασκευή.Μόνο η περιγραφή της αρχικής ιδέας και η λίστα του βασικού εξοπλισμού που θα χρειαστεί

Αναλυτικά στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριλάβετε:

 • Το όνομα και την διεύθυνση email του υπεύθυνου εκπαιδευτικού
 • Το όνομα και τη διεύθυνση του σχολείου ή του επικεφαλής της ομάδας.
 • Την κατηγορία- εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία θα συμμετέχετε
 • Την αναλυτική περιγραφή της πρότασης σας μαζί με κατάλογο εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσετε
 • Το σύνδεσμο στο αποθετήριο στο github που θα έχετε δημιουργήσει (Σε αυτή τη φάση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την αναλυτική περιγραφή της πρότασης σας – ή και ότι άλλα σχέδια έχετε διαθέσιμα)

Δείτε ένα βίντεο με την συμπλήρωση της αίτησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  • Επιλογή προτάσεων για υλοποίηση έως 15/12/2019
  • Οριστική υποβολή υλοποιημένων έργων έως 30 Απριλίου 2020
  • Ανακοίνωση έργων που πρώτευσαν ανά κατηγορία 22/05/2020