Παραδείγματα έργων ανοιχτών τεχνολογιών για την εκπαίδευση

Για όλες τις πλατφόρμες

instructables.com

https://www.hackster.io/

https://www.allaboutcircuits.com/

https://www.thingiverse.com/

http://umi-sci-ed.eu/the-platform/

Raspberry Pi

https://www.raspberrypi.org/education/

https://projects.raspberrypi.org/en/projects

 

Arduino

https://create.arduino.cc/projecthub

http://www.techmania.fr/BlocklyDuino/

http://www.instructables.com/technology/arduino/

 

BeagleBone

https://beagleboard.org/p?category=robotics&sort=trending

 

Dwengo

http://www.dwengo.org/tutorials/dwenguino

http://www.dwengo.org/teach/vibrobot

 

Thymio

https://www.thymio.org/en:creations

Μπορείτε να δείτε τις δημιουργίες που μοιράζονται οι χρήστες του Thymio στο επίσημο site

του ρομπότ για την εκπαίδευση (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά)

https://www.eduportal.gr/el/

Δραστηριότητες «εκπαιδευτικής ρομποτικής» με το κινητό ρομποτάκι εδάφους Thymio σε 4

προγραμματιστικά περιβάλλοντα (Text Programming, Visual Programming, BLOCKLY, ScratchX)  (Ελληνικά)

https://aseba-community.github.io/thymio-scratchx/index-en.html Περιβάλλον διασύνδεσης

Thymio+ScratchX (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά)

http://sti.acbordeaux.fr/techno/coder/thymio/index.html  Δραστηριότητες με το ρομποτάκι εδάφους

Thymio για τα Γαλλικά σχολεία.

 

olimex – OLinuXino – Open Source Hardware Boards

 

Other supportive links

https://www.servocity.com/