Δήλωση συμμετοχής

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μέχρι τις 30/11/2018, περιγράφοντας το έργο σας στη παρακάτω φόρμα