Δήλωση συμμετοχής

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μέχρι τις 31/10/2018, περιγράφοντας το έργο σας στη παρακάτω φόρμα