Δήλωση συμμετοχής

Για να συμμετέχετε στη πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλετε την πρόταση σας στην παρακάτω φόρμα μέχρι τις 07/01/2020. Σε αυτή τη φάση δεν απαιτείται κάποια κατασκευή.

Μόνο η περιγραφή της αρχικής ιδέας και η λίστα του βασικού εξοπλισμού που θα χρειαστεί. 

Αναλυτικά στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριλάβετε:

  • Το όνομα και την διεύθυνση email του υπεύθυνου εκπαιδευτικού
  • Το όνομα και τη διεύθυνση του σχολείου ή του επικεφαλής της ομάδας.
  • Την κατηγορία- εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία θα συμμετέχετε
  • Την αναλυτική περιγραφή της πρότασης σας μαζί με κατάλογο εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσετε
  • Το σύνδεσμο στο αποθετήριο στο github που θα έχετε δημιουργήσει (Σε αυτή τη φάση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την αναλυτική περιγραφή της πρότασης σας – ή και ότι άλλα σχέδια έχετε διαθέσιμα)

Για την πρώτη φάση της αξιολόγησης  (με απαραιτητο όρο το αποθετήριο στο github και την χρήση) οι προτάσεις των ομάδων θα αξιολογηθούν με τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Αν χρησιμοποιούν ανοιχτές τεχνολογίες
  2. Συμβατότητα με τη θεματική του διαγωνισμού
  3. Πρωτοτυπία ιδέας
  4. Προτεινόμενο κόστος υλοποίησης.