Δήλωση συμμετοχής

Η υποβολή προτάσεων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ολοκληρώθηκε

Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων για τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών θα ανακοινωθούν από την Οργανωτική Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του 1ου Διαγωνισμού.